Kinderporno? Denk NIET aan de roze olifant!

online veiligheid

De media en komkommertijd 
Het is komkommertijd in medialand. Nieuwsredacties hebben niet zoveel nieuws te melden; politici en vele anderen zijn op vakantie. Dus duikt de pers massaal op een onderwerp, dat interessant genoeg is om over te schrijven, vanuit meerdere invalshoeken. Het onderwerp dat deze zomer werd gekozen is: kinderporno. Als MediaCoach volg ik de media berichtgeving, met name over onderwerpen die te maken hebben met mediawijsheid. Ook ik maak me oprecht bezorgd, over de zeer jonge leeftijd van kinderen, waarvan het beeldmateriaal online terecht komt. De aandacht van de pers volgt op het nieuws dat het Duitse Openbaar Ministerie een platform heeft opgerold, waarop pedofielen actief waren. Hier steek ik hand in eigen boezem; ook ik voel de noodzaak hierover een mediabericht de wereld in te sturen. De aanleidingen zijn meldingen van bezorgde ouders en de onvolledige berichtgeving van het Algemeen Dagblad, RTL Nieuws, PowNed en andere nieuwssites.

Lesley Lindner, Bestrijding Kinderporno en Sekstoerisme ,,De kinderen groeien op in een wereld vol vloggers, selfies en iPads. Filmen en gefilmd worden is voor hen heel normaal, in combinatie met hun seksuele ontwikkeling levert dat een nieuw soort kinderpornomateriaal op.’’

Informatievaardigheid? Wees een kritische mediaconsument
In het artikel van het AD worden deskundigen van de politie en opsporingsdiensten geciteerd, deze heb ik in dit blogartikel weergegeven. Terecht wordt aangegeven dat kinderen begeleid moeten worden bij het gebruik van internet en Social Media. De journalist is echter niet volledig in zijn mediaberichtgeving. In het artikel wordt aangegeven dat lesmateriaal voor mediawijsheid vaak pas vanaf groep 6 beschikbaar is. RTL Nieuws besteedt ook aandacht aan de noodzaak om kinderen te begeleiden bij mediawijsheid. Ook hier geeft de journalist aan dat lessen mediawijsheid pas vanaf latere groepen op de basisschool worden gegeven. De journalist van PowNed kiest een sensatie titel, maar de berichtgeving bevat wel een kern van waarheid. Kwaadwillende volwassenen die via chatfuncties op spelletjes- en chatsites jonge kinderen benaderen. We kunnen het ontkennen, maar er is een duidelijk signaal dat onze zeer jonge kinderen kwetsbaar zijn online. Denk NIET aan de roze olifant.

Nicole Tillie, adviseur jeugd van de politie ,,Ook heel jonge kinderen kunnen overweg met een iPad, juist omdat die zo intuïtief te bedienen is. Feit is dat door de digitale ontwikkeling steeds meer kinderpornomateriaal beschikbaar komt.’’

Seksuele voorlichting? Start vanaf de basisschool, groep 1
Je kan iets ontkennen en net doen alsof het er niet is. Je kan iets verbieden en zeggen “Jij mag dat niet doen!”. Kinderen blijven kinderen; ze zijn nieuwsgierig, ze experimenteren én ze spelen doktertje. Seksuele voorlichting moet daarom al starten vanaf de basisschool, groep 1 (vanaf 4 jaar). Seksueel gedrag bij kinderen is vaak onschuldig, echter wij als volwassenen geven er een seksuele lading aan. Leerkrachten en ouders schieten soms onnodig in een paniekreactie. Ze laten zich leiden door angst voor het onderwerp: seks en kinderen. Het onderwerp dat in de media een negatieve lading krijgt en soms zelfs taboe is. Is dat daadwerkelijk noodzakelijk? Door goede observatie van het gedrag van kinderen, wordt meestal snel duidelijk of er sprake is van grensoverschrijdend seksueel gedrag of dat er andere dingen aan de hand zijn.

Het Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit heeft een digitale lesmethode ‘Kriebels in je buik’ ontwikkeld; volledig aangepast op het ontwikkelingsniveau van het kind. Geschikt voor kinderen vanaf de basisschool, groep 1. Via de website is er goede informatie te vinden over seksuele voorlichting, bedoeld voor ouders, opvoeders en begeleiders. Je vindt de links naar deze aanvullende informatie onder dit blogartikel en in de mediatheek op deze website. Lees de informatie eens rustig door en bedenk dan of angst je beste raadgever is.

Mediawijsheid in de kerndoelen van het (basis)onderwijs
Mediawijsheid moet worden opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Deze motie werd op 6 december 2016 in de Tweede Kamer aangenomen. De overheid heeft (h)erkend dat mediawijsheid onderdeel van het onderwijsaanbod moet zijn. Via twitter kwam er berichtgeving voorbij; “Mediawijsheid is opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs”, waarbij ik de kritische kanttekening plaatste “Mediawijsheid moet worden opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs”. Mijn eigen interpretatie natuurlijk, maar wel de waarheid. Het onderwijsaanbod voorziet nog niet standaard in aandacht voor mediawijsheid, zoals ook het AD en RTL Nieuws terecht opmerken. Veel scholen en onderwijsinstellingen besteden te summier of bijna geen aandacht aan mediawijsheid. Een ander argument is dat het de taak van de ouders is om kinderen mediawijs op te voeden. Deze discussie moeten we volgens mij niet voeren. Geen muren bouwen, maar bruggen slaan. Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien, ook online! Samen Sociaal Sterk.

Nicole Tillie, adviseur jeugd van de politie: ,,Wij zijn nog van de generatie die de handleiding erbij pakt, kinderen pikken het veel sneller op. Daar moet ook vroeger op worden ingespeeld, dat is een taak van opvoeders en scholen.’’

Seksuele voorlichting en Mediawijsheid
Seksuele voorlichting en Mediawijsheid zijn noodzakelijk, ook voor de allerjongsten. We spreken van een geseksualiseerde- en gemedialiseerde samenleving. We worden als ouders, opvoeders en begeleiders met onze neus op de feiten gedrukt. Kinderen zijn steeds jonger online en we kunnen (en willen) ze niet afschermen en behoeden voor alle gevaren. Ouderbetrokkenheid en mediaopvoeding zijn essentieel om de veiligheid van onze kinderen te kunnen waarborgen. De Sociaal Veilige School is een verplicht onderdeel geworden op de controlelijst van de onderwijsinspecteur. Het Schoolklimaat wordt getoetst op een sociaal veilige (leer)omgeving voor kinderen. De mediaomgeving is aanwezig thuis, maar ook op school.

Mediaempowerment; Mediaopvoeding en Mediaonderwijs
Als samenleving moeten wij nu de handen ineen slaan. We moeten onze kinderen beschermen tegen kwaadwillende (jong) volwassenen én zichzelf. Duistere personen staan niet meer aan het schoolhek, langs de weg in een regenjas of met een busje op de uitkijk, mét een zakje snoep. Ze zitten in de broekzak van onze kinderen. Ze hebben daar 24/7 onbeperkt toegang tot onze kinderen, via internet en social media. Dat is de realiteit voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen. Laten we die realiteit onder ogen zien en onze kinderen leren, hoe ze WEL veilig en nuttig gebruik kunnen maken van internet en social media. Hoe ze hun eigen privacy en die van anderen kunnen beschermen online. Welke berichten en beelden ze wel kunnen én mogen delen online. Hoe ze sociaal met elkaar kunnen communiceren en samenwerken online. Wat het verschil is tussen échte vriendjes en vriendjes online. Maar nog belangrijker; het wereldwijde bereik en de onbeperkte levensduur van digitaal gedeelde informatie online.

Denk NIET aan de roze olifant!
Denk NIET aan de roze olifant!

Denk niet aan de roze olifant!
Deze uitspraak gebruik ik heel vaak bij scholen waar boven de computers een A4-tje hangt met een aantal punten  “Je mag niet…”
Oke, ik mag niet… dus wat doe ik dan als kind? Juist ja! Schenk kinderen vertrouwen, leer ze hun angsten overwinnen. Maak ze sociaal weerbaar en zelfredzaam. Verbieden kan altijd nog! En? Zie je nu nog steeds die roze olifant?

Aanvullende informatie

Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit / Seksuele Vorming
Seksuele ontwikkelingsfases van kinderen
Vlaggensysteem voor Signalering seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Digitale lesmethode ‘Kriebels in je buik’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Samen Sociaal Sterk

error: Content is protected !!