Privacy en Veiligheid? Maak kinderen zelfredzaam en mediawijs!

Media Ukkie

Media Ukkie Privacy en Veiligheid op internet en sociale- en digitale media houdt de gemoederen flink bezig. We zijn Alert Online geworden, na het incident met Facebook. Deze social media reus ging stiekem met onze persoonsgegevens aan de haal. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen mochten we onze stem laten horen, via het referendum over de sleepwet. De AVG-privacywetgeving doet heel wat stof opwaaien bij ouders en professionals in jeugd- zorg- en onderwijs. We realiseren ons ineens de impact van technologie en sociale- en digitale media op onze persoonlijke leefsfeer.

Mediawijsheid, bewaak je eigen privacy en die van anderen
Via LinkedIn deelde ik een opiniestuk met de titel Journalistieke ethiek? AVG-privacywetgeving en persvrijheid. De boodschap van mijn artikel is volgens mij duidelijk: De Media, dat zijn wij! De AVG-privacywetgeving wordt met ingang van 25 mei 2018 gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Geen nieuws, want sinds 2016 is het Europees Parlement al bezig met aanpassing van de regels voor bescherming van (persoons)gegevens in het digitale tijdperk. Pas na de recente ontwikkelingen worden mensen zich écht bewust van de impact van technologie en sociale- en digitale media op onze persoonlijke leefsfeer. Helaas ben ik vanaf 2006 ervaringsdeskundig en me pijnlijk bewust van de gevolgen, van een digitale voetafdruk bij het persoonlijk en professioneel functioneren. Het heeft mij gestimuleerd mij te bekwamen in reputatiemanagement, mediawoordvoering, compliance regelgeving GDPR/AVG én mediawijsheid.

Digitalisering als kans, Ethiek als bedreiging
Kinderen groeien op in het digitale tijdperk. Lees maar eens het onderzoek Iene Miene Media 2018, over mediagebruik door kinderen van 0 t/m 6 jaar. Technologie en innovatie bieden ons kansen en mogelijkheden om een stap voorwaarts te zetten in onze ontwikkeling. Als individueel persoon, maar ook zeker als maatschappij en samenleving. Daarbij moeten we echter de ethiek niet vergeten; onze normen en waarden. Het sociale, (mede)menselijke aspect verliezen, zie ik als bedreiging. Kinderen van nu groeien op met 24/7 toegang tot internet en sociale- en digitale media. Ze zijn nieuwsgierig en gefascineerd, worden erdoor gemotiveerd en geïnspireerd. Ze hebben alleen nog moeite met emotieregulatie en impulsbeheersing. Dat zie je vooral terug op social media. Een goede balans vinden tussen offline én online leven is belangrijk. Voor kinderen is dit vooral offline én online leren. De vaktermen die ik dan gebruik zijn: social- en blended learning of gepersonaliseerd 21e -eeuws leren. In het bedrijfsleven zijn deze termen volledig geaccepteerd, echter in het onderwijs (nog) niet. Als onderwijsadviseur met expertise mediawijsheid en digitalisering, vraag ik hiervoor op een sociaal maatschappelijk bewuste manier aandacht.

Digitaal vaardig, maar minder mediawijs
Digitale vaardigheid is inmiddels een belangrijk onderdeel van onze samenleving geworden. We appen, swipen en communiceren via sociale- en digitale media de héle dag. Het onderwijs systeem zet hard in op; kinderen leren programmeren. Geweldig, leer kinderen nog meer procesmatig denken. Als onderwijsadviseur zet ik echter hard in op; media empowerment. Sociaal emotionele ontwikkeling, empatisch vermogen en zelfregulering. Het ontwikkelen van intuïtieve vaardigheden; het innerlijk weten. Dit zodat kinderen zelfbewust en zelfredzaam worden. Daar hoort risicovol spelen en experimenteren met internet en sociale- en digitale media bij. Daar hoort ook media- en pedagogische begeleiding van kinderen bij. Leer kinderen kritische mediaconsumenten worden, maak ze mediawijs. Zoek en vind de balans tussen de WiFi uitzetten en het gesprek met je kind aangaan. Geef ze begeleiding bij mediagebruik en mediagedrag.

Qpido en Gemeente Amsterdam lanceerden onlangs de mediacampagne:

Het gesprek is de beste bescherming die je jouw kind kunt geven.

Kinderen beschermen online?
Kinderen beschermen voor internet, sociale- en digitale media. Mensen, even heel hard: we hebben de boot gemist. Kinderen niet; ze varen allang op de grote digitale oceaan. Wij volwassenen peddelen er nu als een gek achteraan. Parental Control? Vergeet het maar. Onlangs kwam een ouder bij mij met een incident. Haar zoontje (9) was betrapt bij het porno kijken op zijn tablet, midden in de nacht. Maar interessanter, hij vertelde dat hij ook via de tablet op school pornofilmpjes kon kijken. Hoe kon dit gebeuren? We hebben zijn digitale spoor gevolgd en vonden al snel zijn digitale voetafdruk. Hij wist technisch en creatief de firewall op de servers te omzeilen. Stiekem moest ik heel hard lachen om deze nieuwsgierige kanjer. Uiteraard kreeg hij een stevige pedagogische preek. Thuis én op school werden maatregelen getroffen, om herhaling te voorkomen. Deze en andere meldingen Jeugd & Media komen binnen via mijn Facebook webcare service: Advies bij Social Media incidenten. Deze GRATIS dienst heb ik in het leven geroepen, als observatie en monitoring van incidenten. Vanwege de aandacht voor digitale veiligheid en online privacy, kwamen de afgelopen week via de webcare service 99+ meldingen binnen. We hebben ze via interventie allemaal kunnen oplossen. Vanuit mijn perspectief gezien heb ik dan ook vragen gesteld, aan de (lokale) beleidskaders Jeugd-, Zorg- en Onderwijs: waar blijft de jeugdpreventie en de aandacht voor mediawijsheid?

Kinderen zelfredzaam maken online?
Afgelopen vrijdag werd het startschot gegeven voor de Media Ukkie Dagen. Ouders, opvoeders, begeleiders én mediawijsheid professionals stappen massaal in hun digitale- en mediabewuste bootjes. Ze nodigen kinderen uit samen de grote digitale oceaan te gaan verkennen. Deze mediacampagne gaat over het ontwikkelen van digitale talenten. Het begeleiden van zeer jonge mediaconsumenten en hen leren mediabewuste keuzes te maken. Begeleiding bij mediawijsheid door mediaopvoeding en mediaonderwijs; maar vooral media empowerment. Media- en digitale technologie, die als doel hebben onze kinderen begeleiden. Die niet als middel worden gebruikt, om ze te bereiken via kindermarketing. Die laatste is voor de technologie branche lastig, daarbij hoort ethiek, normen en waarden. Onlangs kwamen ouders bij mij met klachten over een mobiele telefonie provider die een mediacampagne was gestart. Het doel van de mediacampagne was; ondersteuning van ouders en kinderen bij de bewuste aanschaf van de eerste mobiel. Jammer genoeg konden kinderen, via een digitale link, ook daadwerkelijk die eerste mobiel bestellen. Diezelfde mobiele telefonie providers bellen nog steeds mobiele nummers van kinderen, om abonnementen te verlengen, terwijl deze op naam van volwassenen zijn aangevraagd. De klagende ouders vingen bij de mobiele telefonie providers bot. Zelfs na bemiddeling van mij als mediawijsheid professional, drong de boodschap nog niet door. De ouders hebben de klacht op mijn verzoek doorgezet naar de Reclame Code Commissie en binnen een week was de mediacampagne offline. Stiekem moest ik ook hier weer om lachen. Een anekdote van een 11-jarige rebelse jongen, jaren geleden, schoot door mijn hoofd. Hij bestelde zijn eerste mobiel, met prepaid beltegoed, op naam van zijn oudere zus. Hij ving het pakketje bij de postbode op, maar viel door de mand bij de maandelijkse rekeningen, die nog per post werden verzonden. Een pedagogische preek volgde, van zijn oudere zus, want zijn ouders hadden de digitale boot gemist. Tegenwoordig ontvang je deze facturen digitaal. Dat zet je toch aan het denken…

Welkom in het digitale tijdperk
De digitale wereld. Het is het digitale domein van onze jeugd, maar het is ook het sociale- en digitale domein van mij, als ouder én professional. Onze kinderen swipen met kleine dreumes-, peuter- en kleuter vingertjes er lustig op los. Ze surfen al rond op de digitale oceaan, voordat ze de luiers vaarwel hebben gezegd. Wij als volwassenen kunnen kiezen: er achteraan peddelen of samen in het bootje stappen. Als het misgaat, mag je hopen dat je heel goed kan zwemmen, soms zelfs tegen de stroom in. Lastige materie; internet en sociale- en digitale media. Maar het blijft leuk om kinderen te zien rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Ze experimenteren, het is risicovol spelen online. Wij, als volwassenen, zijn er om hun veiligheid en privacy te waarborgen. Alsjeblieft, ga ze niet pamperen. Maak kinderen zelfredzaam en leer ze (media)bewuste keuzes maken.

Media Ukkie Dagen - Tips
Klik op de afbeelding voor tips over begeleiding van Media Ukkies

Hoe gaan we bewuster om met online privacy en veiligheid?
Hoeveel handhaving en regels hebben we nodig?
Hoe zie jij de digitale toekomst van onze kinderen?

Inspiratiebronnen
Kinderen, ouders, leerkrachten en docenten
Incidenten zijn vanwege de privacy van het kind geanonimiseerd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Samen Sociaal Sterk

error: Content is protected !!