Home

Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Ook online!
Kinderen zijn steeds jonger actief online. Dat past in onze huidige maatschappij, maar brengt ook gevaren met zich mee. Hier zijn veel ouders en vooral kinderen zich niet van bewust. Communicatie online vraagt extra aandacht en begeleiding van kinderen, door volwassen en vooral onderwijsinstellingen. De Tweede Kamer heeft niet voor niets aangegeven dat Mediawijsheid in de kerndoelen van het onderwijs moet worden opgenomen. Ida Social Media Coach stimuleert mediaempowerment.

⇒ Sociaal Veilige & Mediawijze School

IDA_SMC_ComputerClassMediaempowerment? Mediaopvoeding én mediaonderwijs.
Wij maken kinderen volledig zelfredzaam bij het veilig en nuttig gebruik maken van internet en social media. Wij ondersteunen kinderen en hun sociale leefomgeving bij het maken van mediawijze keuzes. Dat doen wij door het geven van gastdocent lessen aan kinderen, het ondersteunen bij de mediaopvoeding door ouders en het adviseren over mediaonderwijs aan onderwijsprofessionals. We geven advies en begeleiding aan onderwijsinstellingen bij de beleidsbepaling Sociaal Veilige & Mediawijze School. Zoals het opstellen van een internet- en social media gedragscode en het implementeren van een antipestmethodiek. Wij adviseren onderwijsinstellingen over ICT & innovatie in het onderwijs en denken graag mee over het efficiënt aanschaffen en gebruiken van digitale leermiddelen.

⇒ 21stCenturySkills

Digitaal wereldburgerschap in de toekomst
Welke 21e eeuwse vaardigheden hebben onze kinderen nodig om een goede baan te vinden op de toekomstige arbeidsmarkt? Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) is in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bezig met het uitwerken van de leerlijnen Primair Onderwijs tot en met Voortgezet Onderwijs voor digitale geletterdheid, ICT basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Wij ondersteunen onderwijsinstellingen bij het selecteren en verder vormgeven van deze leerlijnen, die zijn afgeleid van de doelen voor funderend onderwijs. Wij mogen elke onderwijsinstelling die wij adviseren, begeleiden en ondersteunen rechtstreeks aanmelden bij SLO. Hiermee realiseren wij toetsing en evaluatie van de lessen en (digitale) leermiddelen. Dit zodat wij kunnen garanderen dat de lesmethodes ook werkelijk effectief zijn en aansluiten bij het volledige leerplan en het onderwijsaanbod van de onderwijsinstelling.

Samen Sociaal Sterk

error: Content is protected !!