Jeugdpreventie en kinder educatie

De jeugd van tegenwoordig
‘De jeugd van tegenwoordig’, is een veel gehoorde uitspraak. Onze kinderen groeien op in een gemedialiseerde samenleving, maar verschillen in essentie niet zoveel van ons volwassenen. Ook wij haalden vroeger kattenkwaad uit, maar dan bleef berichtgeving hierover beperkt tot de dorpsroddel. Nu zijn incidenten wereldwijd in de mediaomgeving te volgen, dezelfde omgeving waar ‘de jeugd van tegenwoordig’ zich zo dankbaar in onderdompelt. Jeugdpreventie is en wordt steeds belangrijker, vooral mediawijsheid is een belangrijk aandachtspunt.

Jeugdpreventie & Mediawijsheid

Omgevingsinvloeden van het kind
Omgevingsinvloeden bepalen de identiteit van een kind en deze invloeden komen vanuit de thuisomgeving, de schoolomgeving en de mediaomgeving. Steeds vaker zien wij dat de mediaomgeving binnendringt in de thuisomgeving en de schoolomgeving, dus slaan ouders & opvoeders, leerkrachten & onderwijsinstellingen de handen ineen om onze jeugd te begeleiden bij de mediaopvoeding en het mediaonderwijs. Ida Social Media Coach organiseert daarom ouderavonden, themabijeenkomsten of individuele trainingen op maat.

Onderwerpen voor een ouderavond, themabijeenkomst of lezing

Media educatie & Mediawijsheid 

 • De gemedialiseerde samenleving en mediawijsheid
 • Grensoverschrijdend gedrag online & sociale omgangsvormen online
 • Feit, fake of filter; nepnieuws en media beïnvloeding
 • De seksualisering van de samenleving
 • (cyber)pesten, professional bully en meidenvenijn
 • Reclameboodschappen en genderroltyperingen
 • De invloed van de media op het zelfbeeld, mediagedrag en beeldschermgebruik

Jeugdpreventie & Media empowerment 

 • Social Media platformen, digitale apps, internet- en privacy instellingen
 • Vloggen & Bloggen, YouTube en andere digitale vaardigheden
 • Gameverslaving, Social Media Stress (SMS) en Fear Of Missing Out (FOMO)
 • Sexting, grooming en preventie kinderporno

Wet- en Regelgeving (strafbare feiten)

 • AVG/GDPR en EU-privacy wetgeving
 • Digital footprint, online privacy en identiteitsfraude
 • Portretrecht, Auteursrecht en Intellectueel Eigendom

Advies bij Social Media incidenten

 • Advies bij vragen over mediaopvoeding en mediaonderwijs
 • Advies bij verwijzing naar officiële instanties voor hulp en ondersteuning
 • Advies bij het verwijderen van bronmateriaal en de (on)mogelijkheden van internet
 • Advies bij het managen van incidenten en het doorverwijzen naar crisisinterventie
 • Advies bij de mediawoordvoering en het beschermen van reputatie & imago

U kunt een ouderavond, themabijeenkomst of lezing aanvragen via het contactformulier op deze website.

Samen Sociaal Sterk

error: Content is protected !!