Media Coach profiel

Wat is de rol van de Media Coach?

Nationaal Media Coach

  1. De Media Coach is het aanspreekpunt en de coördinator als het gaat om mediawijsheid, mediaopvoeding en mediaonderwijs. Hij/zij weet de eigen (werk)omgeving te inspireren en motiveren een bijdrage te leveren aan stimulering van mediawijsheid in onze samenleving.
  2. De Media Coach bezit de vaardigheid om zich boven de materie te bewegen, zonder direct over te gaan op beoordeling of veroordeling van grensoverschrijdend gedrag. Deze grondhouding heeft als doel een voorval of incident vanuit meerdere invalshoeken te kunnen bekijken, zodat een voor alle partijen bevredigende oplossing kan worden gevonden.
  3. De Media Coach is tevens onderwijsadviseur en kan het schoolmanagement adviseren over wet- en regelgeving omtrent Jeugd & Media die betrekking hebben op de Media Coach praktijk en heeft een adviserende functie ICT & Innovatie in het onderwijs.
  4. De Media Coach kent de vereiste richtlijnen en procedures rondom het Pestprotocol, het Internet- en (Social) mediaprotocol en kan het schoolmanagement adviseren en begeleiden bij de beleidsbepaling.
  5. De Media Coach bezit deskundige kennis van internet toepassingen, social media platformen en andere applicaties die betrekking hebben op het vakgebied Mediawijsheid. Hij/zij is vakinhoudelijk goed onderlegd en houdt de eigen kennis via permanente educatie op peil om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.
  6. De Media Coach bezit didactische vaardigheden en is in staat inhoudelijk lesmateriaal te ontwerpen, dat voldoet aan de mediawijsheid competenties. Hij/zij kan kennis overdragen en kennis borgen via training en coaching van kinderen én volwassenen.
  7. De Media Coach zal tijdig doorverwijzen naar daartoe bevoegde en gespecialiseerde instanties en hulpverleningsorganisaties, indien de eigen bevoegdheid, kennis en kunde ontoereikend blijkt.

Dit functieprofiel is een samenvatting van mijn persoonlijke visie op de rol van de Media Coach. 

 

 

 

Samen Sociaal Sterk

error: Content is protected !!