Onderwijsprofessional

Mediaonderwijs door mediawijze onderwijsprofessionals

Kennis van- en inzicht in de mediaomgeving van kinderen is belangrijk om goed mediaonderwijs te kunnen garanderen. Als onderwijsprofessional bent u soms beter op de hoogte van waar kinderen mee bezig zijn dan ouders & opvoeders. U bent de hele dag getuige van de sociale interactie van uw leerlingen en weet zodoende heel goed wat knelpunten zijn. Als het gaat om de mediaomgeving van het kind ligt dat een beetje anders. Dit is tenslotte niet iets dat in het zicht plaatsvindt. Wat weet u van social media? Bent u zelf actief op één van de platformen? Wat weet u van de mediaomgeving van het kind?

Mediaonderwijs

Mediaonderwijs: op één lijn met de leerlingen
Kinderen kunnen feilloos overweg met een smartphone of tablet, maar ook de computer. Zelfs kleuters doen hun intrede in de iPad- of WiFi generatie. Soms zijn ze sneller digitaal vaardig dan volwassenen. Dit maakt wellicht dat u soms het gevoel heeft dat u achter de feiten aan loopt. Weet u hoe u een incident kunt voorkomen, signaleren of managen? Kent u de gevaren van cyberpesten? En hoe begeleidt u uw leerlingen bij het maken van de juiste keuzes als het gaat om sociale interactie via social media of internet?

Maatwerk als maatstaf voor mediaonderwijs
Wij ondersteunen en adviseren onderwijsprofessionals bij het mediaonderwijs aan kinderen. Wij hebben hiervoor een maatwerkprogramma ontwikkeld, dat het kennisniveau van de onderwijsprofessional als startpunt heeft. Van hieruit ontvangt u begeleiding van een gecertificeerd Media Coach. Vanaf deze basis gaan wij samen kennis en vaardigheden opbouwen door dit te combineren met ervaringsleren, waardoor er kennisoverdracht naar de leerlingen kan plaatsvinden. Hierdoor zitten onderwijsprofessional en leerling op één lijn voor effectief mediaonderwijs. Ons programma bestaat uit een mediawijsheid competenties toetsing, begeleiding bij het uitbreiden van uw kennis en vaardigheden, ondersteuning bij de ontwikkeling van digitale leer- en lesmaterialen en uiteraard de implementatie van de leerlijn mediawijsheid.

Vraag vrijblijvende informatie aan via het contactformulier op onze website.

Samen Sociaal Sterk

error: Content is protected !!