Onderwijs

Mediawijsheid als onderdeel van de samenleving

Kinderen van nu hebben onbeperkte toegang tot (mobiel) internet. Al heel jong kunnen ze verbazingwekkend goed overweg met digitale apparaten. Via de computer, laptop, tablet of smartphone komen ze op onverwachte plekken, waar ze stuiten op informatie uit de meest uiteenlopende hoeken. Het internet is immens groot en iedereen kan er nieuwe informatie toevoegen. Dit maakt dat mediawijsheid belangrijker is dan ooit. De media? Dat ben jij!

Mediawijsheid & Samenleving

 

‘Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.’

Dit is de definitie die de Raad van Cultuur in 2005 gaf voor het begrip Mediawijsheid. Sindsdien is het belang van mediawijsheid alleen maar groter geworden. Onze hele wereld draait om de media en we zijn overal en altijd online. Via sociale media en het internet gaat een nieuwtje in enkele minuten de hele wereld over. Als bekende Nederlander kun je niets doen zonder op media als Facebook, Twitter en Instagram volop bekritiseerd te worden. Maar ook het gewone intermenselijke contact wordt minder genuanceerd zodra het digitaal gaat. Mensen worden niet meer gehinderd door de drempel van persoonlijk contact. Er lijken geen normen en waarden te zijn voor digitale communicatie.

Wat zijn de sociaal emotionele aspecten van het gebruik van media?
Hoe digitaal vaardig zijn onze kinderen? Hoe digitaal vaardig zijn wij zelf?
Hoe bescherm ik mijn privacy online en voorkom ik identiteitsfraude?
Hoe herken ik fake news, een nepprofiel of een hoax?

PROGRAMMA

Ons programma is een totaalpakket met advies, begeleiding, trainingen en workshops. Dit zijn onze doelgroepen:

Onderwijs
Voor onderwijsinstellingen hebben wij een volledig aanbod trainingen en workshops vanuit de visie kind-ouder-leerkracht. Deze trainingen en workshops hebben als doel het realiseren van een Sociaal Veilige & Mediawijze School. Wij geven advies over ICT & Innovatie in het onderwijs en adviseren bij het opstellen van een internet- en social media gedragscode. Uiteraard is de sociale weerbaarheid van kinderen (online) ook belangrijk, dus adviseren wij ook over een antipestmethodiek.

Onderwijsprofessional
Voor onderwijsprofessionals hebben wij een volledig aanbod trainingen en workshops. Deze trainingen en workshops hebben als doel het realiseren van meer inzicht in de pedagogische begeleiding van kinderen bij het gebruik maken van internet en sociale media en het voorkomen van (cyber)pesten. Wij adviseren bij de aanschaf van digitale leer- en lesmaterialen die kinderen digitale vaardigheden aanleren, mediawijsheid stimuleren en kinderen sociaal weerbaar maken tegen (cyber)pesten.

Ouder & Opvoeder
Voor deze doelgroep hebben wij een volledig aanbod trainingen en workshops. Deze trainingen en workshops hebben als doel het ondersteunen van ouders, opvoeders en begeleiders bij de opvoeding van kinderen bij het gebruik van internet- en sociale media. Wij adviseren over kindvriendelijke apps, mogelijkheden voor parental control en het beschermen van de privacy van kinderen.

Kinderen 0-18 jaar
Voor kinderen hebben wij een volledig aanbod trainingen en workshops.
Deze trainingen en workshops hebben als doel mediaempowerment van kinderen en het aanleren van digitale vaardigheden.
Wij leren kinderen via gastdocent lessen, workshops of een zorgvuldig geselecteerde leerlijn hoe zij volledig zelfredzaam en veilig online kunnen zijn. We besteden hierbij aandacht aan sociale weerbaarheid en digitale vaardigheden van elk kind afzonderlijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen Sociaal Sterk

error: Content is protected !!