Advies bij Social Media incidenten

Van cyberpesten tot naaktfoto’s online

In elke maatschappij gebeuren dingen. Offline, maar vooral ook online in onze digitale en gemedialiseerde samenleving. De drempel van interpersoonlijk contact valt weg bij communicatie via social media. Hierdoor zien we dat zaken als cyberpesten steeds vaker voorkomen. Anderzijds zijn er de incidenten waarbij de impact van social media werd onderschat of zaken die offline gebeuren, maar online toelichting nodig hebben. Voor al deze situaties is het belangrijk een plan van aanpak te hebben. Zo kan het incidentmanagement wanneer dat nodig is meteen worden opgestart. Ida Social Media Coach adviseert over het plan van aanpak, maar kan ook mee denken op het moment dat er daadwerkelijk iets plaatsvindt.

Social Media incidenten

Cyberpesten en naaktfoto’s online
‘Kind pleegt zelfmoord na langdurig cyberpesten.’ of ‘Jongen springt van het balkon na naaktfoto op instagram’. Berichten van deze strekking horen en zien we steeds vaker in de media. Ongelooflijk, maar waar. Kinderen kunnen heel hard zijn tegen elkaar en via social media is het nog makkelijker om te pesten, omdat het bijna anoniem kan. Pesten is een kwalijke zaak, cyberpesten is daarnaast ook nog veel moeilijker te ondervangen. Het gebeurt in de mediaomgeving van de jeugd en er kunnen grote groepen kinderen bij betrokken zijn, zonder dat ouders of leerkrachten dit in de gaten hebben. Wanneer zo’n incident in de media of online terecht komt, of u vermoed iets dergelijks, is het belangrijk snel en daadkrachtig te kunnen handelen. De berichtgeving moet de kop worden ingedrukt en de daders moeten worden aangepakt. Slachtoffers hebben begeleiding nodig bij het verwerken van de impact die het incident op hen heeft gehad.

Voorkomen en beheersen
Cyberpesten is slechts één van de mogelijke social media incidenten waar u mee te maken kunt krijgen. Denk aan drama’s als naaktfoto’s online of bedreigingen aan het adres van uw school. En dan zijn er nog mensen die met de foto’s van uw leerlingen aan de haal kunnen gaan of juist ouders die zich in hun privacy aangetast voelen. Op dit moment is het belangrijk dat u begripvol en duidelijk kunt handelen, maar ook dat u de media en eventueel journalisten op een adequate manier te woord kunt staan. Wij staan u bij tijdens het incidentmanagement, maar helpen ook om incidenten voor te zijn door preventieve maatregelen te nemen. Desgewenst kunnen wij u doorverwijzen naar de daartoe bevoegde instanties voor afhandeling of hulpverlening.

Advies bij Social Media incidenten

  • Samenwerking met Recherchebureau voor digitaal onderzoek
  • Samenwerking met Politiediensten en ICT Juristen
  • Reputatiemanagement en Mediawoordvoering
  • Crisismanagement en Incidentmanagement
  • Doorverwijzing naar bevoegde instanties voor afhandeling en hulpverlening

We hebben geen meldplicht, maar begeleiden u naar een oplossing.
Neem contact op via ons contactformulier of Facebook Messenger.
Wij reageren binnen 24 uur op een spoedaanvraag.

Meldknop

 

 

 

 

Bij strafbare feiten zullen wij u altijd adviseren contact op te nemen met de Politie.
U kunt ook zelf contact opnemen met de wijkagent van de Politie in uw woonplaats.

FAQ Handige links

Privacy instellingen: Social Media & Apps & Software – Mijn Online Identiteit
Informatie van internet verwijderen – Mijn Online Identiteit
Wil je fraude melden? Neem contact op met de Fraudehelpdesk
Wil je identiteitsfraude voorkomen? Handige KopieID app voor een veilige kopie
Internetoplichting? Neem contact op met het Meldpunt Internetoplichting – Politie

Vermissing door Social Media & Grooming
YouTube kanaal van Irma Schijf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen Sociaal Sterk

error: Content is protected !!