Social Media beleid

Social media beleid maken

Elke school heeft een website en steeds meer scholen zijn actief op social media. Beleid ontbreekt vaak. Een leraar, de directeur of zelfs de oudervereniging is verantwoordelijk voor het bijhouden van deze communicatiekanalen. Er worden foto’s en activiteiten gedeeld of oproepen gedaan. Maar wat gebeurt er met de informatie die op deze kanalen wordt geplaatst? En hoe gaat de school om met medewerkers of zelfs leerlingen die onder schooltijd dingen posten online? Social media beleid moet onderdeel zijn van de huisregels van eigenlijk alle organisaties. Ida Social Media Coach helpt bij het maken van een social media beleidsplan voor uw school.

Goede communicatie dankzij social media beleid
Social Media BeleidsplanSocial media beleid gaat over meerdere schijven. We hebben het over social media als communicatiekanaal van de school, maar ook over het gebruik onder schooltijd door leerkrachten, leerlingen en andere medewerkers. Wij richten ons vooral op het beleid voor het communicatiekanaal social media en de regels die gelden voor uw school.
Bij het maken van social media beleid doorlopen we een aantal stappen. Allereerst bekijken we wie er verantwoordelijk is voor het beheer van de schoolkanalen. Daarnaast is het belangrijk om te bepalen wat het doel is van de social media kanalen, hoe nieuws wordt gegenereerd en wie daar een bijdrage aan moeten leveren. Ook een goede: vanaf welk apparaat worden de updates gepost? Is dat een computer van de school of mag dat ook een privé mobiele telefoon zijn? Een ander belangrijk onderdeel is het posten van foto’s. Plaatst u foto’s van leerlingen? En zo ja, is daarbij nagedacht over de privacy? Zijn de ouders hiervan op de hoogte? Ook bespreken we het crisismanagement: hoe gaat de school om met incidenten, al dan niet via social media? Het is belangrijk om te allen tijde stil te staan bij de impact die social media hebben.

Alle procedures en richtlijnen worden vastgelegd in een social media beleidsplan op maat. Dit is een praktisch handvat voor de omgang met social media vanuit uw school.

U kunt advies over het social media beleidsplan aanvragen via het contactformulier op deze website.

Samen Sociaal Sterk

error: Content is protected !!